Akkorder

Basslinje eller akkordprogresjoner som grunnlag for improvisasjon?

Basslinje eller akkordprogresjoner som grunnlag for improvisasjon?
  1. Hvordan forholder basslinjen seg til akkordene?

Hvordan forholder basslinjen seg til akkordene?

I stedet for å spille akkorder direkte, skisserer bassistene notene til akkorder. Bassister understreker de individuelle tonene som utgjør akkorder. Ved å skissere notene til akkorder innebærer en bassist lyden av et bestemt akkord.

Finne akkorder som matcher med enkeltnoter
Hvordan vet du hvilke akkorder som følger med hvilke toner?Hvordan vet du hvilke akkorder som matcher en melodi?Hvordan vet du hvilke akkorder som føl...
Akkordbøker og teori
Er akkorder en del av musikkteorien?Hva er de 3 viktigste akkordene i riktig rekkefølge?Hva er gitarakkordsteori?Hva er de fire viktigste akkordene i ...
Hvordan vet man om en poengsum er notert godt?
Hvordan ser en musikalsk partitur ut?Hvordan finner du den musikalske partituret?Hva er en orkestermusikk?Hvordan vet du at musikken har endt til en m...