Sammen

Stråler i forskjellige tidssignaturer

Stråler i forskjellige tidssignaturer

Stråler i forskjellige tidssignaturer

Hvordan kontekstualiserer jeg akkorder fra forskjellige taster som høres bra ut sammen?
Må akkorder være i samme nøkkel?Kan en akkordprogresjon være i flere taster?Hvorfor høres noen akkorder bra ut sammen?Må akkorder være i samme nøkkel?...
Hvordan modulerer du mellom moduser?
De enkleste alternativene er å bruke en E7 eller G#dim7 for å komme til A, ettersom disse akkordene inneholder As ledetone G#, men bruk av to eller fl...
Overgang fra musikkteori til komposisjon
Hjelper musikkteori å komponere?Hva kan du gjøre med en grad i musikkteori og komposisjon?Er musikkteori viktig for å komponere mer musikk?Hjelper mus...