Danse

Kyllingdans

Kyllingdans
  1. Hva heter kyllingdansen?
  2. Gjør de kyllingdansen i Tyskland?

Hva heter kyllingdansen?

"Chicken Dance", også kjent som Bird Song, Birdie Song, Bird Dance eller Chicken Song, er en oom-pah-sang; dens tilhørende kjeppdans er nå en samtidsdans i hele den vestlige verden. Sangen ble komponert av trekkspilleren Werner Thomas fra Davos, Sveits, på 1950 -tallet.

Gjør de kyllingdansen i Tyskland?

“The Chicken Dance” har blitt en tradisjon på Oktoberfest, men hvordan ble ideen til og med klekket ut? "Interessant historie. Det er faktisk ikke tysk i det hele tatt. En sveitsisk trekkspiller ved navn Werner Thomas på 1950 -tallet skapte sangen og dansen, sier Deutsches Haus -president Jack Gonzales.

Er det mulig å finne modusen for den lånte akkorden?
Hvordan finner du den lånte akkorden?Hvilke akkorder for hver modus?Hvordan identifiserer du en modal blandingsakkord?Hvordan finner du den lånte akko...
Kontrabassposisjon for veldig høy oktav
Kan kontrabasser spille oktaver?Er kontrabassen skrevet en oktav høyere?Hva er den høyeste tonen på en kontrabass?Hvilken oktav er kontrabass?Kan kont...
Hva er en latinsk rytme og hvordan spiller jeg den på kontrabass?
Hva er latinsk rytme?Hva er en kontrabassmusikk?Hvorfor kalles kontrabass for kontrabass?Hva er latinsk rytme?Latinsk rytme inkluderer musikk fra alle...