Akkorder

Ulike skalaer for akkorder og melodi

Ulike skalaer for akkorder og melodi
  1. Hvilke skalaer går med forskjellige akkorder?
  2. Hvordan spiller du akkorder i forskjellige skalaer?
  3. Endrer akkorder med skala?

Hvilke skalaer går med forskjellige akkorder?

Det er vanskelig å gå galt med pentatoniske skalaer. De begrenser seg til 5 noter som fungerer godt over mange forskjellige akkorder. Regelen er å bruke Major pentatoniske skalaer over durakkorder og mindre pentatoniske skalaer over mindre akkorder. Dette fungerer bra for de fleste akkorder.

Hvordan spiller du akkorder i forskjellige skalaer?

Hvis du starter på den første skalaen, legger du til den tredje skalaen, og deretter legger du til den femte skalaen, får du et enkelt akkord med tre toner som kalles en triade. Hvis du legger den syvende skalaen på toppen, får du en syvende akkord. Deretter kommer du til den niende tonen i skalaen, som egentlig bare er den andre tonen en oktav opp.

Endrer akkorder med skala?

Den (diatoniske) Major Scale har 7 noter, men det er ingen grunn til å begrense oss til bare 7 noter. Vekter kan ha færre eller flere notater (helt opp til den kromatiske skalaen med 12 notater). ... Så teknisk sett, når vi improviserer, endrer vi også skala hver gang vi endrer akkorder.

Hvilke toner å synge med akkorder
De beste er C, E og G, ettersom de faktisk utgjør den akkorden. Avhengig av hvor i baren du synger andre toner over den, kan andre passe eller ikke pa...
er det nødvendig å lære notasjon eller hvordan man leser papir for å lage musikk?
Du trenger absolutt ikke å vite hvordan du leser musikknotasjon for å spille musikk på et instrument. Mange lærer etter øret og er gjennomsyret av et ...
Hvorfor beholder ikke standard notasjon intervaller (visuelt)
Hvilke intervaller kan ikke være perfekte?Hva er standard musikalsk notasjon?Hvordan noterer du intervaller?Hvorfor er musikkskriving i standardnotasj...