Akkorder

Hvordan spille akkorder som overlapper melodi

Hvordan spille akkorder som overlapper melodi
 1. Hvordan vet du hvilke akkorder du skal spille over en melodi?
 2. Hvordan lager du akkorder rundt en melodi?
 3. Kan du spille akkorder og melodi samtidig?

Hvordan vet du hvilke akkorder du skal spille over en melodi?

Slik finner du akkorder for melodien din:

 1. Prøv å transponere melodien til en skala du kjenner godt.
 2. Prøv å finne bassnotene dine først.
 3. Start med rotnoten (på skalaen).
 4. Mange progresjoner starter eller slutter med rotnoten (tonic).
 5. Etter å ha funnet en passende bassprogresjon, bygger du akkorder på den.

Hvordan lager du akkorder rundt en melodi?

Hvis du endrer akkorder hvert fjerde slag, kan du ta en titt på alle tonene som forekommer i de fire taktene, og velge et akkord som harmoniserer dem ordentlig.
...
Legge til akkorder i en melodi: de 3 enkle trinnene

 1. Identifiser tidssignaturen;
 2. velg sangens nøkkel;
 3. velg akkorder hovedsakelig basert på melodienoter som forekommer på sterke takter.

Kan du spille akkorder og melodi samtidig?

Når man går videre, er polyfoni eller å spille flere deler på en gang mulig. Jeg tror at undervisning i akkorder og melodi på samme tid vil føre til raskere forståelse av instrumentet. Tenk på pianoet, en spiller akkordene med venstre hånd og melodien med sin høyre.

Dobling av akkordtoner
I store triader er roten oftest det beste valget å doble, etterfulgt av den femte. Unngå å doble den tredje av de store triadene, spesielt når du er i...
Dobbel tunge på fløyte
Hvordan praktiserer du dobbelttunging?Hvilke instrumenter kan doble tungen?Hvordan praktiserer du dobbelttunging?I de fleste tilfeller betyr dette å b...
Når innhentet populærmusikken klassisk musikk når det gjelder innflytelse/betydning?
Hvordan påvirket klassisk musikk moderne musikk?Hvorfor er klassisk musikk innflytelsesrik?Når sluttet klassisk musikk å være populær?Hvem påvirket ut...