Lese

Tolkning av songsterr -fanen

Tolkning av songsterr -fanen
  1. Hvordan leser du fanesymboler?

Hvordan leser du fanesymboler?

Her er en hurtigguide til de vanligste symbolene du vil se i tekstbasert Guitar TAB:

  1. h = hammer-on.
  2. p = uttrekk.
  3. b = bøyning.
  4. / = skyv opp.
  5. \ = gli ned.
  6. PM - - - - = palmemuting (over eller under TAB)
  7. ~~~ = vibrato.
  8. x = dempet treff.

Harmoniser akkorden på nytt med bassen?
Hvordan reharm du akkorder?Hvordan harmoniserer du akkorder og akkorder?Hvordan reharmoniserer du en sang?Hvordan reharm du akkorder?En vanlig måte å ...
Hvordan er dobbeltstopp / divisi angitt i fiolinpartitur?
Ett stykke inneholder en firkantet parentes, "[" foran setningen for å indikere doble stopp. Et annet stykke antar at ingen merker betyr "dobbeltstopp...
Er det noen som har noen kilder jeg kan bruke for å snakke om hvem som påvirket Bach?
Hva inspirerte Bachs musikk?Hvilke komponister påvirket JS Bach?Hva er et interessant faktum om Bach?Hvordan påvirket Buxtehude Bach?Hva inspirerte Ba...