Avbryt

Hva er en naturlig skarp?
I musikalsk notasjon er et naturlig tegn (♮) et tilfeldig tegn som brukes til å avbryte en flat eller skarp fra enten en foregående tone eller nøkkels...
Avbryt kulturdefinisjonen
Hva betyr avbryte kultur?Hva betyr det å avlyse noen?Hva er avbryt Culture Urban Dictionary?Hva betyr avbryte kultur?Avbryt kultur eller utropskultur ...