Dobbelt - Side 2

Fingering av cellodobbelstopp
Fordi celloen allerede er innstilt i femtedeler, for å produsere et dobbeltstopp med dette intervallet, må tilstøtende strenger fingres i samme avstan...
Cello dobbel stopper fingered tredjedeler?
Kan celloer spille tredjedeler?Kan du doble stopp på en cello?Hvilke doble stopp kan en cello spille?Kan celloer spille tredjedeler?I cellens nedre re...
Hvorfor brukes doble leiligheter i stedet for en annen lapp med flat/skarp/ingen?
Hvorfor brukes doble leiligheter?Hvorfor bruker vi ikke doble leiligheter eller doble skarpe i store skalaer?Hva betyr det når en lapp har to leilighe...
Dobbeltstopp i fiolin i ABRSM klasse 7
Hvilke toner kan fiolin doble stopp?Hva er stopp på en fiolin?Hvilke toner kan fiolin doble stopp?Strengene må selvfølgelig være ved siden av hverandr...
Når du spiller dobbeltstopp, kan de inverteres?
Hvilken effekt har dobbeltstopp?Hvorfor kalles et dobbeltstopp for et dobbeltstopp?Hvordan fungerer et dobbeltstopp?Er et dobbeltstopp et akkord?Hvilk...
Det som nøyaktig indikerer naturlig etter dobbel skarp/flat?
Skarpt er #, flat er små bokstaver b, naturlig er bokstavnavnet på lappen uten noe ved siden av, dobbel skarp eller dobbel flat er ##, bb.Er en dobbel...
Hvordan skal jeg gjennomføre en dobbel temposkifte?
Hva er en dobbel tidstempoendring?Hva er et dobbelt tempo?Hva er en dobbel tidstempoendring?I musikk og dans er dobbel tid en type meter og tempo elle...
Dobbel skarp notasjon - hvorfor skal jeg bruke den?
Et utilsiktet symbol (𝄪) plassert til venstre for et notat som indikerer at notatet skal heves med to halve trinn (to halvtoner). Det doble skarpe sym...
Alle gyldige former for dobbeltstopp
Hvilke notater kan stoppes dobbelt?Er doble stopp -dyader?Er dobbeltstopp akkorder?Hvilke notater kan stoppes dobbelt?Ganske åpenbart er de fleste dob...