Akkorder

En merkelig akkordprogresjon, og en spesielt nysgjerrig akkord. Hvorfor høres det bra ut?

En merkelig akkordprogresjon, og en spesielt nysgjerrig akkord. Hvorfor høres det bra ut?
  1. Hvorfor høres akkorder så bra ut??
  2. Hva gjør en god akkordprogresjon?
  3. Hva er den lykkeligste akkordprogresjonen?
  4. Hvordan akkordprogresjoner får deg til å føle?

Hvorfor høres akkorder så bra ut??

Akkordene som høres bra ut, består av noter som gir mening harmonisk. Notene til disse akkordene stammer fra en skala (vanligvis Major -skalaen). Akkordene bruker noe som kalles diatonisk harmoni.

Hva gjør en god akkordprogresjon?

Fortsetter (og om og om igjen), det er et godt spørsmål hvorfor en stigende bevegelse på et sekund gir en sterkere akkordprogresjon enn en synkende. En mulig forklaring er at et stigende sekund beveger seg til en akkordrot som er en del av dominanten i den første tonen.

Hva er den lykkeligste akkordprogresjonen?

Ja, det er egentlig drømmene. Men ifølge en studie er store akkorder ikke de lykkeligste lydene i musikken. Selv om folk oppfatter store akkorder som mer følelsesmessig positive enn mollakkorder, er de lykkeligste lydene av alle syvende akkorder - dur- eller mollakkorder med en syvende lagt til.

Hvordan akkordprogresjoner får deg til å føle?

På et grunnleggende nivå betyr store akkorder vanligvis lykkelig, mens mindre akkorder vanligvis betyr trist. Og på et følelsesmessig nivå er det sant. Generelt har major -akkorder en tendens til å høres lyst ut, mens mindre akkorder høres mørkere ut. Og som 9-åring var den forklaringen god nok.

Lånte akkorder - endrer funksjonen seg?
Men det enkle svaret er: ja akkordene vil endre seg. Jeg legger til noen detaljer spesifikt om å låne akkorder i en moltone fra parallellmauren.Hvorfo...
Hva er de 3 notene Freddie Green jazzakkordene?
Hva er de tre viktigste akkordene i musikk?Hvilke 3 noter utgjør et A -akkord?Hvilke akkorder brukes i jazz?Hva er de tre viktigste akkordene i musikk...
Hvordan påvirker enharmoniske toner harmoni og akkordprogresjoner?
Hvorfor er enharmoniske toner viktige?Hvorfor bruker komponister enharmoniske noter?Hva betyr det når to toner er enharmoniske?Hva er et enharmonisk i...