Akkorder

Hvordan tilordnes akkorder for sangnoter i en bar?

Hvordan tilordnes akkorder for sangnoter i en bar?
  1. Hva bestemmer tonene i et akkord?
  2. Hvordan vet du hvilke akkorder som går med en melodi?

Hva bestemmer tonene i et akkord?

Et akkord er to eller flere forskjellige noter som spilles samtidig. De fleste akkorder har imidlertid tre noter. Akkorder henter navnene fra rotnoten; så et C -akkord har C for rotnoten og et G7 -akkord vil ha G. Intervallet mellom rotnoten og den tredje avgjør om et akkord er dur eller mol.

Hvordan vet du hvilke akkorder som går med en melodi?

Slik finner du akkorder for melodien din:

  1. Prøv å transponere melodien til en skala du kjenner godt.
  2. Prøv å finne bassnotene dine først.
  3. Start med rotnoten (på skalaen).
  4. Mange progresjoner starter eller slutter med rotnoten (tonic).
  5. Etter å ha funnet en passende bassprogresjon, bygger du akkorder på den.

Hva er en god ressurs for å lære å bygge akkorder fra skalaer?
Hvordan får du akkorder fra vekter?Hva skal jeg lære etter Scales?Hva bør du lære først akkorder eller skalaer?Er akkorder bygget av skalaer?Hvordan f...
Er Mazurkas en folkelig eller klassisk musikkform? Jeg spør fra et etnomusikologisk perspektiv
Hvilken form er mazurkaer i?Hva er de fire typene klassisk musikk?Hva klassifiserer musikk som klassisk?Hva er en mazurka i musikk?Hvilken form er maz...
Hva er dette musikalske symbolet?
TekstsymbolBetydningKopiere og lime inn♭musikk flatskiltKopiere♮musikk naturlig tegnKopiere♯musikk skarpt tegnKopiere𝄞musikalske symbol g nøkkelKopier...