Akkorder

Hvordan vet jeg hvilke mønstre jeg skal spille under en melodi?

Hvordan vet jeg hvilke mønstre jeg skal spille under en melodi?
 1. Hva er under melodien?
 2. Hvordan vet du hvilke akkorder som går med en melodi?
 3. Hvordan velger du akkorder for en melodi?
 4. Hvordan finner du akkordprogresjonen til en sang?

Hva er under melodien?

Musikklinjen mellom akkorder øverst og tekstene under er melodien. Det er notene som blir sunget. Vanligvis er melodien tilordnet den høyeste notelinjen.

Hvordan vet du hvilke akkorder som går med en melodi?

Slik finner du akkorder for melodien din:

 1. Prøv å transponere melodien til en skala du kjenner godt.
 2. Prøv å finne bassnotene dine først.
 3. Start med rotnoten (på skalaen).
 4. Mange progresjoner starter eller slutter med rotnoten (tonic).
 5. Etter å ha funnet en passende bassprogresjon, bygger du akkorder på den.

Hvordan velger du akkorder for en melodi?

Finn et akkord som fungerer med de fleste notene til de fire første taktene, og husk at akkordvalget ditt bør understreke nøkkelen til sangen din. Hvis de fire første taktene i melodien din bruker disse 4 tonene - C E G F, vil du oppdage at det er fornuftig å velge C, selv om F -tonen er “odd man out”.

Hvordan finner du akkordprogresjonen til en sang?

Hvordan identifisere akkordfremganger i en sang

 1. Lytt til sangen mange ganger. ...
 2. Fokuser på melodien. ...
 3. Fokuser på bassen. ...
 4. Finn teksten på nettet og lim dem inn i et tekstbehandlingsprogram. ...
 5. Gå gjennom lyrikken mens du hører på sangen, og understreke ordene der du tror akkordet endres til en ny.

Kan dobbeltstoppet E naturlig F skarp spilles på cello?
Det hele vil avhenge av oktaven - den laveste E natural og F# er umulige siden de begge må spilles på den laveste strengen C (med mindre du vil stille...
Bachs keyboardkonserter på fortepiano?
Hvor mange konserter har Bach -tastaturet?Hva er Bachs mest kjente keyboardstykke?Skrev Bach for cembalo eller piano?Hva er de tre settene med seks st...
Hvordan holder jeg orden på rytmen og leser notatet samtidig? og leser både diskant og basnøkkel?
Hvordan leser du bass og diskant?Leser pianospillere både diskant- og basslever samtidig?Hvordan leser du bass og diskant?Personalet med færre ledgerl...