Dobbelt

Hvordan skal jeg gjennomføre en dobbel temposkifte?

Hvordan skal jeg gjennomføre en dobbel temposkifte?
  1. Hva er en dobbel tidstempoendring?
  2. Hva er et dobbelt tempo?

Hva er en dobbel tidstempoendring?

I musikk og dans er dobbel tid en type meter og tempo eller rytmisk følelse ved i det vesentlige å halvere tempooppløsningen eller metrisk divisjon/nivå. Det er også knyttet til spesifikke tidssignaturer som f.eks 2. 2. .

Hva er et dobbelt tempo?

1. Dobbeltsidig følelse betyr at du dobler hastigheten på akkompagnementet, men lengden på taktene (og dermed melodiens hastighet) forblir den samme.

Akkordutvidelser
Akkordutvidelser er i hovedsak akkordtoner som legges til over de grunnleggende 7th akkordstruktur (R-3rd-5th-7th). De mulige utvidelsene er 9th, 11th...
Er det mulig å redusere en sang skrevet i akkorder til en med enkle noter
En sang skrevet med akkorder pleier å være homofonisk og kan derfor ganske enkelt reduseres til enkelttoner og en melodi som er synlig/ydmyk.Kan du la...
Er det en fargegjengivelse av musikk?
Spesielt var raskere musikk i hovedmodus generelt assosiert med mer mettede, lysere, gulere farger, mens tregere musikk i mindre modus var forbundet m...