Dobbelt

Hva er denne dobbelnoten og hvordan spiller du den?

Hva er denne dobbelnoten og hvordan spiller du den?
  1. Hva betyr doble notater?
  2. Hva betyr dobbelnoter piano?

Hva betyr doble notater?

I musikk varer en dobbel hel tone (amerikansk), breve eller dobbel tone to ganger så lang som en hel tone (eller halvklokke). Det er den nest lengste noteverdien som fremdeles er i bruk i moderne musikknotasjon.

Hva betyr dobbelnoter piano?

Det betyr at C er en del av melodien og også en del av harmonien. Hvis du arrangerte dette stykket for ensemble, har du to instrumenter på samme tone.

Hva er den klareste måten å betegne den harmoniske funksjonen til et polykord?
Legg merke til at det for polykordene ikke er noen skråstrek, men en brøkdel. Slashes er for slash -akkordene eller hybridakkordene (inversjoner). For...
Jeg har en ganske grei formasjon om piano og musikkteori, men jeg synes det er vanskelig å fremføre vokal akkompagnement
Er det lettere å lære musikkteori om piano?Kan du lage musikk uten å vite musikkteori?Finnes det harmoni?Hva er de forskjellige teoriene om musikk?Er ...
Musikknotasjon
I musikkteori er musikalsk notasjon en serie med symboler og markeringer som informerer musikere om hvordan de skal fremføre en komposisjon. Det kan h...