Akkorder

Når jeg spiller vekter og akkorder, bør jeg tenke C D E, C-F-G eller root 2 3, I-IV-V?

Når jeg spiller vekter og akkorder, bør jeg tenke C D E, C-F-G eller root 2 3, I-IV-V?
  1. Kan en ii -akkord gå til IV?
  2. Hvordan vet du hvilke skalaer du skal spille over hvilke akkorder?
  3. Hvilke moduser passer med hvilke akkorder?
  4. Hvilken akkordprogresjon er et eksempel på I-IV-V-progresjon?

Kan en ii -akkord gå til IV?

Mollakkordene som danner godt klingende progresjoner ekko de for de store akkordene, som vist i følgende liste: i akkorder kan vises hvor som helst i en progresjon. ii ° eller ii akkorder fører til i, iii, V, v, vii ° eller VII akkorder. III eller III+ akkorder fører til i, iv, IV, VI, #vi °, vii ° eller VI akkorder.

Hvordan vet du hvilke skalaer du skal spille over hvilke akkorder?

Alt du trenger å gjøre er å bytte skala med akkordendringene. For eksempel, hvis progresjonen var Dm7 - G7 - Cmaj7, kan du spille d -moll pentatonisk, G -dur pentatonisk, C -dur pentatonisk. Du trenger bare å flytte skalaen og spille hvilken som helst tone i skalaen.

Hvilke moduser passer med hvilke akkorder?

Store akkorder følger formelen 1-3-5-7. Både ioniske og lydiske moduser inneholder disse notatene; derfor kan begge modusene brukes.
...
Syvende akkorder og modi.

AkkordkvalitetModus
Major, Major 7Ionian, Lydian
Mindre, mindre 7Dorian, Frygisk, Eolisk
Major, dominerende 7Mixolydian
Redusert, Minor7b5Locrian

Hvilken akkordprogresjon er et eksempel på I-IV-V-progresjon?

En I-IV-V akkordprogresjon er en hvilken som helst kombinasjon av de tre store akkordene i en nøkkel. Du finner et eksempel på denne akkordprogresjonen i sangen "Wild Thing" av The Troggs. Akkordene, A, D og E, er I, IV og V i A -skalaen.

Leter etter forslag til harmonisering av en melodi jeg har
Hvordan harmoniserer du en melodi i en dur?Hvordan finner du harmoni i musikk?Hva er de vanligste akkordene som brukes for å harmonisere en melodi?Hvo...
Læringsrekkefølge for Bachs oppfinnelser og Sinfonie
Når kan du starte Bach -oppfinnelser?Hva er Bachs todelte oppfinnelser?Hvilken karakter er Bach -oppfinnelsene?Når kan du starte Bach -oppfinnelser?Re...
Hvordan studerer jeg de andre stilene til andre musikere? Hvordan forteller jeg forskjellen mellom sjanger og stil når jeg gjør det?
Hvilke 3 ting bestemmer stilen til et musikkstykke?Hvilken sjanger av musikk er best for å studere?Hva bestemmer musikalsk preferanse?Hvilke 3 ting be...