Lese

Når du leser noter, leser du notene eller intervallene?

Når du leser noter, leser du notene eller intervallene?
  1. Hvordan leser du noterintervaller?
  2. Hvordan leser du full noter?

Hvordan leser du noterintervaller?

For å finne intervallet mellom 2 notater, bare finn tonehøyden for den laveste tonen og begynn å telle til du når toppnoten. Når du teller intervaller, starter du alltid fra bunnoten og teller begge notene. E.g., For å finne intervallet mellom C og G, begynn på C og tell opp skalaen til du når G.

Hvordan leser du full noter?

Hver linje og plass i personalet tilsvarer en musikalsk tonehøyde, som bestemmes av nøkkelen. Musikknotater er oppkalt etter de syv første bokstavene i alfabetet: A, B, C, D, E, F, G. De to klaffene som hovedsakelig brukes er diskantnøkkelen og bassnøkkelen.

Fire akkorder i akkordprogresjon. Hvordan velge den fjerde akkorden?
Hva er den fjerde akkorden?Hvilke akkorder kan gå til IV?Hvilke akkorder er i 4 -akkordtrikset?Hva er den fjerde akkorden?En suspendert akkord (eller ...
Hvordan kan denne enkle basslinjen kategoriseres i akkorder eller skalaer?
Hvordan forholder basslinjen seg til akkordene?Hvordan identifiserer du akkorder på en skala?Hva er forskjellen mellom vekter og akkorder?Hvordan forh...
Kan en dobbel streklinje begynne en gjentatt seksjon?
Dette indikerer slutten på en musikalsk bevegelse eller en hel komposisjon. 4. Start gjentagelse: Doble streker - den første tykkere enn den andre - e...