Eirik Aksel Lunde, artikler

Hvordan få andre akkorder med samme nøkkel?
Kan du spille forskjellige akkorder samtidig?Endrer akkorder seg i forskjellige taster?Kan du spille forskjellige akkorder samtidig?I musikk og musikk...
Kan du endre følelsesmessig respons på samme type akkorder?
Hvilke akkorder provoserer hvilke følelser?Kan durakkorder høres trist ut?Hvordan påvirker akkorder og mindre akkorder følelser?Hvilke akkorder provos...
Når skal man bruke forskjellige typer akkorder i komposisjon?
Hvorfor er det forskjellige typer akkorder?Når kan du bruke 7. akkorder?Hva er akkorder mest brukt til i musikk?Hva er bruken av akkorder i musikk?Hvo...
Hva heter disse akkordene?
Hva heter gitarakkorder?Hva er de tre hovedakkordene kjent som?Hva heter akkordene i en nøkkel?Hva heter gitarakkorder?De vanligste akkordtypene vi sp...
Hvorfor kan noen femtedeler erstattes med sjette i en utvidet akkord, men ikke alle?
Hvilken effekt har utvidede akkorder?Er 7. akkorder utvidede akkorder?Hva er en utvidet tertiansk akkord?Hvordan fungerer forlengede akkorder?Hvilken ...
Hvordan transkribere en arpeggiert 4-noters akkord for å kunne spilles på en fiolin?
Spiller fioliner akkorder eller notater?Hva er en arpeggiert akkordprogresjon?Spiller fioliner akkorder eller notater?Siden det er så vanskelig å spil...
Akkorder som oppfører seg som en melodi
Kan akkorder være en melodi?Hvordan vet du hvilke akkorder du skal spille over en melodi?Hvordan velger du melodiakkorder?Er akkordprogresjon en melod...
Hvordan fungerer akkordene i denne progresjonen sammen?
Hvordan fungerer akkorder i en progresjon?Hvordan setter du en akkordprogresjon sammen?Hvordan fungerer akkorder?Hvordan forholder akkorder seg til hv...
Trener sjuende akkorder stigende/synkende kromatisk effektivt?
Gjør syvende akkorder ned?Hva er 7. akkorder bra for?Er 7. akkorder viktige?Gjør syvende akkorder ned?Hvis den syvende er i bassen, må den gå ned trin...