Akkorder

Bestem hvilken akkord du vil bruke

Bestem hvilken akkord du vil bruke

Når du har valgt en grunnleggende harmonisk rytme, finner du et akkord som passer de fleste notene innenfor det antallet slag. La oss si at det føles riktig å bytte akkord hvert fjerde slag. Finn et akkord som fungerer med de fleste notene til de fire første taktene, og husk at akkordvalget ditt bør understreke nøkkelen til sangen din.

  1. Hvilke akkorder fører til Hvilke?

Hvilke akkorder fører til Hvilke?

iv eller IV akkorder fører til i, V, v, vii ° eller VII akkorder. V eller v akkorder fører til i, VI eller #vi ° akkorder. VI eller #vi ° akkorder fører til i, III, III+, iv, IV, V, v, vii ° eller VII akkorder. vii ° eller VII akkorder fører til i akkord.

Akkorder som går bra med pentatonisk skala og bluesskala?
Hva akkorder går med blues skalaer?Hvilke pentatoniske skalaer passer med hvilke akkorder?Hvilke akkorder å spille over en mindre pentatonisk?Hva akko...
Dobbel til enskarp notasjon i lilypond- hvordan bli kvitt det naturlige symbolet?
Avbryter naturlig dobbel skarp?Hvordan avbryter jeg Double Sharp?Avbryter et naturlig tegn et skarpt eller flatt skilt?Hvordan skriver du et dobbelt s...
Hvorfor skrives dobbeltstopp sjelden for kontrabasser, sammenlignet med andre strenger?
Instrumentet er innstilt på fjerde og siden du bare kan bøye tilstøtende strenger samtidig og notene er veldig langt fra hverandre, er de eneste prakt...