Musikk

Når bruker man en ekstra stav til pianomusikk?

Når bruker man en ekstra stav til pianomusikk?

Elaine Gould anbefaler bruk av ekstra staver "hvis flere deler ellers er vanskelig å lese" (Bak stolper, s. 332). Det er helt klart tilfellet her, siden med bare en bassstav, ville akkorder kollidere med pausene og tupletstøttene.

  1. Hva betyr det når notene har 3 staber?
  2. Hva er formålet med den store staben?
  3. Hvorfor har piano -noter to diskanter?

Hva betyr det når notene har 3 staber?

Noter med 3 staver; en stor stab (diskant og bass) og en til, vanligvis diskant, indikerer et annet instrument/stemme. Pianoet har da ofte bare akkompagnementet skrevet ut (basert på akkordene) og melodien er ment å bli sunget.

Hva er formålet med den store staben?

Grand Staff brukes til pianomusikk, og når streklinjene trekkes vertikalt for å bryte stavene opp i mål av en viss lengde, trekkes linjene gjennom både stavene og mellomrommet mellom dem.

Hvorfor har piano -noter to diskanter?

De to stavene på en piano -stav brukes hovedsakelig til å skille mellom venstre og høyre hånd. Noen ganger må venstre hånd spille noter i diskantnøkkelområdet, og noen ganger vil høyre hånd spille notater i bassnøkkelområdet.

Hvilke avanserte akkorder kan jeg bruke for en sangkomposisjon i skala G?
Hvilke akkorder fungerer godt med G?Hvilke akkorder skal jeg bruke for å skrive en sang?Hva var de tre akkordene som ble mest brukt i komposisjoner?Hv...
Akkordbøker og teori
Er akkorder en del av musikkteorien?Hva er de 3 viktigste akkordene i riktig rekkefølge?Hva er gitarakkordsteori?Hva er de fire viktigste akkordene i ...
Hvordan er dobbeltstopp / divisi angitt i fiolinpartitur?
Ett stykke inneholder en firkantet parentes, "[" foran setningen for å indikere doble stopp. Et annet stykke antar at ingen merker betyr "dobbeltstopp...