Lese

Hvordan holder jeg orden på rytmen og leser notatet samtidig? og leser både diskant og basnøkkel?

Hvordan holder jeg orden på rytmen og leser notatet samtidig? og leser både diskant og basnøkkel?
  1. Hvordan leser du bass og diskant?
  2. Leser pianospillere både diskant- og basslever samtidig?

Hvordan leser du bass og diskant?

Personalet med færre ledgerlinjer er lettere å lese og skrive. G angitt med diskantnøkkelen er G over midten C, mens F angitt med basnøkkelen er F under midten C.

Leser pianospillere både diskant- og basslever samtidig?

Noen ganger glemmer pianister å begynne med det grunnleggende, mest sannsynlig fordi de er så ivrige etter å spille brikker sammen. Men før du kan lese diskant- og bassnøklene samtidig, må du kunne lese hver nøkkel separat.

Akkordene i denne progresjonen høres bra ut, men hører ikke sammen - så hvorfor fungerer de?
Hvorfor høres visse akkorder bra ut sammen?Er det ille å bruke den samme akkordprogresjonen?Hvorfor fungerer noen akkordprogresjoner?Hvorfor høres vis...
Bestemme nøkkel / nøkkelendring / akkorder?
Hvordan vet du hvilken nøkkel en akkordprogresjon er i?Hvordan vet du hvilke akkorder som er i en nøkkel?Hvordan identifiserer du endringsnøkler?Hvord...
Når du leser noter, leser du notene eller intervallene?
Hvordan leser du noterintervaller?Hvordan leser du full noter?Hvordan leser du noterintervaller?For å finne intervallet mellom 2 notater, bare finn to...