Musikk

Hvorfor kan vi ikke spille rap på piano??

Hvorfor kan vi ikke spille rap på piano??

Ordene og tekstene kommer til side, hovedårsakene til at du ikke kan reprodusere "notater" av rap troverdig på et piano er: (1) mangel på bøyningsevne, (2) mangel på midler for å endre tonen og dynamikken kontinuerlig langs hver tone som du kan gjøre med vokal.

  1. Bruker rap musikksymbol?
  2. Har rap melodi eller harmoni?
  3. Rapper rapperne i tune?
  4. Hva rappere bruker pianoslag?

Bruker rap musikksymbol?

Rap er bare musikk. Bruk hvilken musikknotasjon du liker. Eller ingen som jeg mistenker at mange rappere gjør. Når den er spilt inn, senk den og velg rytmen.

Har rap melodi eller harmoni?

Rap har ingen melodi, så hva skal synge? Dessuten har rap ingen harmoni, og i musikk er harmoni vanligvis melodiens tjener. Så rap utelater helt to av de tre ingrediensene vi liker så godt i sanger. Den tredje ingrediensen i musikkmiksen er rytme.

Rapper rapperne i tune?

Faktisk rapping er vanligvis ikke i noen nøkkel, og noen rap og hiphop har ingen sang i det. For noen rap og hip-hop blir kontra ikke sunget på noen bestemt tonehøyde, men refrenget er det. To ting som gjør hiphop- og rapvokal unik er: Utbredelsen av åpenbar "auto-tune" eller tonehøydekorreksjon på sungne partier.

Hva rappere bruker pianoslag?

Det er mange flere pianodrevne beats å velge mellom, så dette fungerer som et lite utvalg av de beste.

Slik bruker du de riktige akkordene når du spiller gitarfaner?
Rekkefølgen på strengene i fanen, fra topp til bunn, er som følger:Den tykkeste og laveste strengen (lav E) er nederst, mens den tynneste og høyeste s...
Har ting i musikkteori endret seg de siste to tiårene?
Er det en slutt på musikkteori?Hvor viktig er musikkteori i musikkproduksjon i dag?Hva er de forskjellige teoriene om musikk?Hvor lenge har musikkteor...
Er det underliggende beat når ingen blir hørt i musikk eller sang?
Har all musikk et underliggende slag?Kan et slag vises og ikke høres i musikk?Hva kaller du når musikk ikke har noe merkbart slag?Hva vil skje hvis de...